צומח בעין עקרבים בנחל צין, בקדמת התמונה עדעד מאובק וימלוח פגום