התפתחות נדבכי הצומח בערוצי נחלים בדרום הנגב צייר: ט.קורץ,על‭>0-‬ י.ליפקץ