הצומח של דרום הנגב

הצומח של דרום הנגב הצומח בדרום הנגב הוא צומח ערוצים , ואינו מתפרס על פני השטח . באזורי הנבול שבין חבל זה ובין הר הננב , אפשר למצוא הן מעברים הדרגתיים והן מעברים חדים מצומח שטח לצומח ערוצים . עצמת המעבר נקבעת על פי סוג המסלע לעל פי המפל האקלימי . ליפקין , אשר מיפה את דרום הנגב ( בעיקר בין אילת לבקעת עובדה ) פיתח את שיטת המהגרים לאפיון צומח הערוצים . יחידת הצומח בכל מדרגה של ערוץ מסוים ( ה"נדבכים ( " מורכבת מחברת צמחים בשליטת מין אחד או שניים . יחידות צומח אלה מחליפות זו את זו כתוצאה משינויים בתנאים האקולוגיים , בהשפעת גודלו של אגן ההיקוות , טיב המסלע שבו והקרקע בערוץ עצמו . כל הערוצים שקיים בהם אותו סדר של חילוף חברות נכללים יחד בתוך "מתגר . " חלוקת דרום הנגב למהגרים מבוססת על טיב המסלע ועל משטר המים והמלחים . שטחים בעלי מערכת דומה של הסתעפות ערוצים , מביאים כמעט במקביל לאיתור מתגרים דומים . קווי האפיון הכלליים הם כדלקמן : בשטחים שנחשף בהם סלע גיר או דולומיט קשה , הצומח הוא צומח שטח , אך פיזורו מותנה במקום הימצאן של הגומחות המאפשרות את קיומו . בשטחים אלה שולטת חברת זוגן השיח . מתלווה אל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור