, חברת זוגן השיח ולענת המדבר, נחל חווארים ברמת עבדת