צומח חולות משני עברי הגבול ישראל - סיני :לעובד על־ידי צילום מחלקת \ המדידות ‭a \ s‬