הצומח של צפון הנגב ובקעת באר־שבע

הצומח של צפון הנגב ובקעת באר שבע צפון הנגב ובקעת באר שבע הם אזור מעבר אקלימי בין הנגב לבין הרי יהודה ושפלת יהודה . כמות המשקעים השנתית הממוצעת באזור זה פוחתת מכ 300 מ '' מ בסביבת יתיר-להב עד לכ 100 מ"מ בסביבת משאבי שדה . האזור בנוי ברובו סלעי קירטון , שיצרו בהתבלותם של גבעות לס מעוגלות שמורדותיהן מתונים . באזור קיימת הצטברות ^ אולי , שעומקו עשוי להגיע למטרים אחדים . דרומה של בקעת באר שבע נובל בקצה המזרחי של חולות חלוצה . הצומח באזור זה מושפע הן מפעילות רבה של בדואים ועדריהם , והן מקרבת העיר הגדולה שבנגב - באר שבע . הצומת בתלת הספר של אזור להב-יתיר הבתות שבגבולו של החבל הים תיכוני דומות בהרכבן לאלה של מדבר שומרון ומדבר יהודה , אך נבדלות מהן בעיקר בתפוצתו הרבה של מתנן שעיר . באזור זה מצביע הצמח על גךדינט אקולוגי : הוא חסר בבתות הקרובות לדהריה . דרומה משם הוא גדל במפנים הדרומיים , השחונים יחסית , ואילו בשולי הבקעה הוא גדל בכל המפנים . המתנן השעיר גדל במורדות הגבעות גם מדרום לבאר שבע , אולם בתחום זה מצטמצמת הופעתו לבתי גידול לחים יחסית . בתות הספר שבין להב , דביר ויתיר היו בעיקרן בתות של...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור