חתך צומח בדרום השרון ציור: גן.קורץ,על־פי ויול ועמיתיו