חתך צומח כצפון השירון ציור: ‭np u‬־‭,v‬על־פי ויזל ועמיתיו