צומח במדרון הכורכר הפונה לים ציור: ט.קןרץ.על־פי ד,איזיקוביץ וי.ויזל