הצומח של מישור החוף

הצומח של מישור החוף מבין נופי הצומח של הארץ , היה צומח מישור החוף בין החשופים ביותר להשפעות ממושכות של מעשי ידי אדם - בעיקר במאה השנים האחרונות . חברות צמחים שונות ששלטו בנוף זה נעלמו כמעט כליל , בעוד שחברות אחרות שינו את הרכבן מבחינה איכותית וכמותית . אחד הגורמים לכך היה לחץ בני האדם להגדלת שטחי המרעה , המזרע והבנייה . אולם , צומח כמעט שאינו ניתן להשמדה כללית , אם כי הוא צפוי לשינויים . ואמנם , כתוצאה מהרס חברות צמחים מסוימות הופיעו במישור החוף חברות צמחים אחרות , ואת מקומם של צמחים שתפוצתם צומצמה תפסו צמחים חדשים . משום רבגוניותם הרבה של בתי הגידול במישור החוף - מבחינה אקלימית , קרקעית וטופוגרפיה - התפתח שם במהלך ההיסטוריה מגוון גדול ביותר של מיני צמחים . מי הם צמחים אלה , מתי ומהיכן הניעו לאזור וכיצד הם מאורגנים בו כיום - על שאלות אלה ננסה להשיב בפרק שלהלן . את הצומח הרב גוני של מישור החוף , ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות . קבוצה אחת של חברות צמחים מאפיינת את חוף הים עצמו . בבתי גידול אלה נודעת לקרבת הים , על כל השלכותיה , השפעה מכרעת על הצומח . הקבוצה האחרת של חברות הצמחים כוללת את ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור