נחל האלה: חורש במפנה הצפוני, חברת זקנן שעיר במפנה הדרומי