חתך בצומח של סלעים וכיסי אדמה בסלע ציור ט.קורץ,על־פי ויזל ועמיתיו