חתך צומח בהרי יהודה ובשפלת יהודה ציור: ט.קורץ,על־פי ויול ועמיתיו