חתך צומח בבקעת הירדן ובמזרח שומרון ציור: ט.קורץ,ע'י־פי א.דנין