חבלי הצומח במערב השומרון ? נן־צור,על־פיויול ועמיתיו