הצומח של השומרון

הצומח של השומרון השומרון - חלק מאזור ההר הים תיכוני המשתרע לאורכה של ארץ ישראל המערבית . בצפון מפרידים עמק יזרעאל ועמק חרוז בין השומרון לגליל . בצפון מערב מפרידה רמת מנשה בינו ובין הכרמל . במערב גובל הוא בשרון , ובמזרח - בבקעת הירדן . בדרום מסמן הר בעל חצור , עם הגיאיות היורדים ממנו מזרחה ומערבה , את הגבול בין השומרון ובין הרי יהודה . השומרון נחלק לחבלי משנה , כדלקמן : דתם השומרון - חבל מבותר של סלעי גיר , דולומיט וחוואר מתקופות הקנומן והקרטיקון התחתון . שיאו נמצא בהר בעל חצור 1016 ) מ . ( ' מרכז השומרון - חבל ארץ שעיקרו הר גריזים והר עיבל . המסלע בחבל זה הוא גיר קשה מתקופת האיאוקן . פסגותיו הן הר עיבל 941 ) מ ( ' והר גריזים 880 ) מ . ( ' מערב השומרון - אזור של גבעות מעוגלות , הבנויות סלעים קירטוניים מגיל הסנון . קירטון זה אינו מכוסה נארי , ° כנראה בגלל כמות המשקעים הרבה שבאזור . מרגלות הרי שומרון - חבל ארץ של גבעות נמוכות , הבנויות לרוב סלעים קשים של גיר ודולומיט מהקנומן העליון והטורון . זהו אזור הגבול בין מערב שומרון ובין שפלת החוף . מזרח עירון - שלוחתם הצפונית מערבית של הרי שומרון ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור