חברת חרוב ואלת המסטיק, ובתת חלבלוב מגובשש במצוק חוטם הכרמל