חבלי הצומת בכרמל ־.בן צור,על־פי מ.זהרי,אטלס חיפה והכרמל