חתך צומח בגליל העליון ציור: ‭-V‬ קורץ,על־פי ויזיל,פולק וכהן