חבלי הצומח בחרמון הישראלי י.בן־צור,על פי מ.לכנה ןא.שמידע