הצומח של החרמון

הצומח של החרמון הר החרמון משתרע על פני כאלף קילומטרים רבועים . קטע ההר שבתחום ישראל - שטחו כ 200 קמ"ר , והוא מתנשא לרום של 2224 מ . ' החרמון הוא שלוחתן הדרומית של שרשרות ההרים של מזרח הים התיכון . הוא הדרומי ביותר מבין הרכסים הגבוהים של המזרח התיכון , ולעובדה זו נודעת השפעה ניכרת על צמחייתו . הגבול בין החרמון והגולן עובר בעמק סער ובנחל סער . גבול זה מהווה בדרך כלל גם את קו המגע בין כיסוי הבזלת של הגולן ובין החתך הגיאולוגי של שולי החרמון , חתך שהוא ללא ספק השלם ביותר בצפון ישראל . במערב מגיעים שיפולי החרמון עד חלקו הצפוני של עמק החולה , הוא עמק דן . בצפון עולה הגבול וחוצה את גוש החרמון דרך הר דוב לשיפולי הר שיאון " ) החרמון הסורי , ( " שרום פסגתו 2380 מ . ' משם פונה קו הגבול מזרחה , אל מצפה שלגים 2224 ) מ ( ' ושב וחוזר בדרום מערב לעמק סער . שטח החרמון המצוי בתחום ישראל מפוצל לשלוש שלוחות הר מקבילות , שנחלים עמוקים מפרידים ביניהן . הדרומית בהן היא שלוחת כתף החרמון שבין נחל סער לנחל גובתה . המרכזית היא שלוחת ערער שבין נחל גובתה לנחל שיאון , והצפונית היא כתף שיאון , שפסגתה בהר דוב , וגבול...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור