חתך צומח במקווה־מים עם גדה אחת תלולה וגדה אחת רדודה ציור: ט.קורץ.על־פי מ.אנמי