חתך צומח בברכת יער ליד חדרה בראשית הקיץ ציור: ט.קורץ,על־פימ‭>ojn.‬