צומח השדותושפכי הקרקע

צומח השדותושפכי הקרקע יש שתי קבוצות של צומח משני המתפתחות באזורי הארץ השונים : א . צמחי שדה או צמחי באשה ( צמחים קונטליים ) הם צמחי בר , שתחום תפוצתם העיקרי כיום הוא בשדות מעובדים , או בשטחים המוכרים באורח ארעי . ב . צמחים של שפכי חצץ וקרקע וצמחי מעזבות ( צמחים רוךךליים ) הם צמחים של בתי גידול משובשים , צידי דרכים ומצבורי אשפה . המשותף לשני בתי גידול אלה הוא היותם בתי גידול משניים , שנוצרו בהשפעת האדם . לעתים הגבולות בין שתי קבוצות צמחים אלה אינם ברורים : מינים של צמחים רודרליים מופיעים גם כצמחי באשה בשדות-ולהיפך . הצומח הקןגטלי מיון צומח השדות ( הצומח הסגטלי ) נעשה על פי אופיים של בתי הגידול . צומח זה נחלק לצומח של שדות בעל ( ק 7 זרוק ? טליים ) ולצומח של שדות שלחין ( הידרוסגטליים . ( נוסף לכך נחלקים הצמחים , על פי עונת גידולם , לצמחים חורפיים ולצמחים קיציים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור