חגירת הצומח בגדה עול נביעה מלוחה בסביבת סדום ציור: ט.קורץ על-פי ויזל ועמיתיו