חתך בצומח במלחת סדום ציור: ט.קורץ,על־פי ויזל ועמיתיו