מלחות וצמחי מלחה

מלחות וצמח י מלחה היווצרות של מלחות אחת התופעות האופייניות ביותר לחופי ימים ולאזורים צחיחים היא הצטברות מלחים בקרקע . מלחים אלה מגיעים לאזורים כאלה בעיקר משלושה מקורות : רסס מי ים , בלייה של סלעים ומרבצי מלח ופעילויות האדם . בממוצע מגיעים מדי שנה לכל דונם אדמה באזורים הצחיחים של ארץ ישראל בין 400 ל 2000 גרם של מלחים , שמקור רובם בים . במקומות מסוימים מקור המלחים הוא במרבצי מלח מאובנים מאזור אחר . המלחים , המיתוספים לפני השטח יחד עם מי הגשם , עוברים כמה וכמה מחזורים של המסה ושקיעה , עד שלבסוף הם מצטברים במקומות מסוימים ויוצרים שם מלחות . ניתן להבחין בכמה טיפוסים עיקריים של מלחות : מלחות חוף מלחות אלה משתרעות לרוב ברצועות צרות לאורך החופים ובשפכי נחלים . הן כוללות מלחות רסס ( ראה צומח חוף הים ) ובצות מלח , שמצטברים בהן מי תהום מלוחים . מלחות פנים היבשת מלחות אלה משתרעות לרוב על פני שטחים נרחבים ביותר , באזורים הצחיחים של הנגב ובקעת הירדן . מבחינים בהן בכמה קבוצות משנה : א . מדבריות מלח או מלחות אוטומורפיות . מלחות אלה נוצרות בבתי הגידול היבשים , שאין בהם זרימה משמעותית של מים  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור