צומח הסלעים

צומח הסלעים בית הגידול הסלעי סלעים חשופים , סלעים סדוקים ומצוקים המכסים חלק ניכר של פני השטח באזוריה ההרריים של הארץ , מהווים בית גידול מיוחד לצמחים . בנוסף להם קיימים בתי גידול נוספים בעלי תשתית אבנית או סלעית , כמו חומות , גדרות אבן , קירות של מערות , גלי אבנים ושפכי חצץ . משותפת ומיוחדת לבתי הנידול הללו , כאמור , תשתיתם האבנית . עם זאת , אין בתי גידול אלה אחידים לחלוטין , שכן הרכב הסלע , מבנהו , ממדי הסדקים שבו ואופי הגומחות האקולוגיות המצויות בו שונים ממקום למקום . הגורמים האקולוגיים העיקריים הקובעים את תנאי בית הגידול הסלעי הם : א . הרכב התשתית ומידת קשיותה . מידת קשיותו של הסלע קובעת את יכולתם של שורשי צמחים לחדור לתוכו . לכן אנו מבחינים בין סלעים קשים - כגון סלעי ניר , דולומיט או נארי לבין סלעים רכים ופריכים , דוגמת סלעי הקירטון והחוואר . על סלעים קשים יכולים צמחים להתקיים רק בגומחות או בסדקים . במקרים בודדים בלבד יש חדירה של שורשים לסלעי גיר או דולומיט . לעומת זאת יכולים צמחים לשלוח שורשים לתוך סלעי קירטון או חוואר . הצמחים הגדלים על סלעי קירטון ווזוואר ( כגון לוטמית דביקה , שמ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור