צמחים טפילים

צמחים טפילים צמח טפיל ( פרזיט ) הוא צמח שקיומו מותנה באספקת מים , מינרלים , חומרי צמיחה ומוטמעים מצמח אחר - הפונדקאי , וכן ביצירת קשר קבוע עמו . ניתן להבחין בין טפיל מוחלט - צמח שאינו מסוגל להטמיע או לקלוט מים ומינרלים בעצמו , לטפיל למחצה - צמח המסוגל להטמיע אך חייב להצמד לפונדקאי לצורך אספקת מים , מינרלים וחומרי צמיחה . לצורך ניצול הפונדקאי נועץ הטפיל את שורשיו לתוך איבריו של הצמח הפונדקאי . צמח טפיל ניכר בחוסר עלים או גבעולים ירוקים , ובחוסר שורשים בקרקע . בארץ ישראל יש 5 סוגים של טפילים גמורים : יחנוק ועלקת ממשפחת העלקתיים , טופל ממשפחת הטופליים , דימונית ממשפחת הרפלסיים , וכשות ממשפחת החבלבליים . נוסף להם מצויים בארץ 6 סוגים של טפילים למחצה : הרנוג ודבקון ממשפחת ההרנוגיים , עלוק ועלקלוק ממשפחת הלועניתיים , שבטן וחלוקה ממשפחת הסנטליים . תיאורים מפורטים של רוב הצמחים הנזכרים נמצאים בכרכים . 11-10 עקב מיעוט מספרם של מיני הצמחים הטפילים והטפילים למחצה , אין הם מהווים גורם בעל משקל בצומח או בצמחייה של ארץ ישראל , אבל יש בהם עניין רב מבחינה ביולוגית . שני סוגים - עלקת וכשות - הינם מזיקים...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור