תפוצת הגיאופיטיס בארץ, לפי בתי גידול העיקריים ומהות האיבר הגיאופילי.

איבר האגירה ב ת הגידול בתות וחורשים ים-תיכוניים בתות מדבריות וערבתיות חרמון שדות ושפכי קרקע חולות וקרקעות קלות בצות וקרקעות לתות שונות סה " כ בצל 9 ~ 28 38 ו 13 2 0 7 170 פקעת קנה שורש 7 6 4 7 14 21 12 7 5 3 13 0 011 61 46 פקעת ציצת שורש שורשים מעובים ~ 1 0 0 0 7 21 0 0 0 2 2 0 0 10 23  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור