מטפסי הבר בארץ

1 "או £ " ? וזד ^ 2 שנתי « ין ^ יביה הנא "" מטפס ר " ש קנוקנת ריש פילוקלד ודש קנוקנת ר " ש גבעול ח"ש או ריש גבעול ת"ש או ר'ש קנוקנת ר'ש קנוקנת ח"ש שיכים ר " ש קנוקנת ר " ש קנוקנת ר'ש גבעול ר'ש קוצים ריש גבעול רי ש גבעול ח " ש גבעול ריש גבעול ח"ש קנוקנת ריש גבעול ריש גבעול ר'ש גבעול ח " ש או ריש גבעול ריש גבעול ריש גבעול ר"ש גבעול ר'ש גבעול רי ש גבעול ר'ש גבעול ר " ש גבעול ח " ש פטוטרת ח"ש פטוטרת ורש פטוטרת ריש שיכים רי ש שיכים ריש שיכים רי ש שרשי הצמדה ר " ש קוצים וקנוקנות ריש קנוקנת ריש קנוקנת רי ש גבעול ריש גבעול ר'ש גבעול  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור