צמחים מטפסים

מטפסים הם אתת מקבוצות הצמחים המיוחדות , המגוונות את נופי הצומח של הארץ ומקנות לכמה מהם את אופיים המיוחד . אלה צמחים אשר גופם התפתח לממדים החורגים מן הפרופורציות המקובלות : הענפים ארוכים , דקים וגמישים , ואינם מסוגלים לשאת את נופו של הצמח בכוחות עצמם . העדר היציבות המכנית של גבעולי המטפסים מצא את פתרונו בהתפתחותן של מערכות היאחזות . מערכות כאלה נוצרו מאיברים שונים של הצמח : מגבעולים בעלי כושר פיתול ובריכה ( לדוגמה : יערה , טמוס ;( מקנוקנות שהן גבעול ( לדוגמה : גפן , ( מעלים ( לדוגמה : בקיה , אפון , ( מפטוטרות של עלים ( לדוגמה : זלזלת ) או מעלי לוואי ( לדוגמה : קיסוסית . ( גם שיכים ( לדוגמה : ךבקה , ( קוצים ( לדוגמה : ורד , פטל ) או פילוקלדים ( לדוגמה : אספרג , ( המתפתחים על הגבעול ועל העלים , מאפשרים לענפי הצמח להיאחז בצמחים הגבוהים מהם . במינים אחדים - כמו למשל בקיסוס - קיימת התפתחות של שורשים הנצמדים לקירות ולסלעים מחוספסים , על מנת להעלות את הנוף לגובה ולעגנו שם . היאחזות הגבעולים והקנוקנות בעצים התומכים וכריכתם סביבם נעשות בשני שלבים של תנועה וצמיחה : הראשונה - תנועת פיתול ( נוטציה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור