אלון מצוי (מימין) ואלה ארצישראלית,יער אודם בגולן ע.אלון