שרידי עץ מחפירות מייצגות שנערכו באתרים ארכאולוגיים

% מכלל הדגימות שנאספו בתקופה : 1 האתר מין העץ ברונזה 1 בתל 1 הלניסט - » תמי הערות מצוי עכו זית אירופי 5 ו 9 ים תיכוני אלון ~ 48 ^^^ ] " טיפוסי אלה א " י 2 ו 8 ו תענך זית אירופי ו 25 2 נשאר ^ לון מצוי ~ 4 ו ~ 12 כשה ' ^^ אלה א " י 2 ו 3 ו אפק זית אירופי 37 וו התיבשות אלון מצוי 39 ירידה ° vT , "" אלון תבור 23 עליה 33 אלת מסטיק 6 0 ו שיזף מצוי 0 חתרה וו תל-שריעה זית אירופי 6 42 שטה סלילנית 28 0 אשל הפרקים 39 43 רותם המדבר 2 9 ו באר-שבע שטה סלילנית 27 37 מדברי ^^ » ^ 'Z 7 רותם המדבר ו 15 2 כשהיה ערד אלון תבור 2 ו שטה סלילנית 14 אשל הפרקים 20 רותם המדבר 28  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור