עצים

עצים עצים הם אחת מצורות החיים החשובות ביותר של צמחים . זו קבוצה של צמחים רב שנתיים אשר לרובם גזע עיקרי מעוצה אחד , המגיע בבגרותו לממדים ניכרים . ניצני הגידול של העץ נמצאים באמירי הענפים , גבוה מעל לפני הקרקע . העצים אינם קבוצה אחידה ; מבחינים בהם בקבוצות שונות , בהתאם לצורתם , למבנם ולהתנהגותם העונתית . עצים מאופיינים על ידי האיזון ויחסי הגומלין השוררים בין ענפיו השונים של פרט מסוים . עד לבגרות העץ בולטת בו שליטת הניצן הקדקודי וצמיחתו מתנהלת בצורה קבועה . לאחר מכן - כנראה משום מרחקי ההובלה הגדולים בין איברי הצמח - אובד השלטון הקדקודי , וכל ענף וענף מתפתח בהתאם לתנאים שבסביבתו . בקרב הצמחים המרכיבים את צמחיית הארץ ואת הצומח שלה , יוצרים העצים קבוצה יוצאת דופן : משום ממדיהם הגדולים ומשום גילם , קובעים העצים את הנוף הצמחי של הארץ יותר מכל קבוצת צמחים אחרת ויותר מכל צורת חיים אחרת . הצומח העצי של ארץ ישראל מורכב ממספר רב של טיפוסים , הנבדלים זה מזה במבנה , בצורה ובאקולוגיה . בעיקרו נובע מגוון זה מעושר המקורות הצמחיים , מן השוני האקולוגי הרב שלהם ומהשפעותיו הניכרות של האדם בתקופות ההיסטוריו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור