המינים הגרים בארץ-ישראל מוצא ומצב תפוצה

« " «"" « לא נפוץ , מתפשט שדות נפוץ , מתפשט שדות , גינות , צדי דרכים , מעזבות נפוץ , מתפשט , חדירה בתי-גידול לחים , צדי דרכים לבית גידול טבעי מקרי בתי-גידול לחים מקרי מקרי שדות מקרי שדות , צדי דרכים לא נפוץ בתי-גידול לחים , שדות מקרי לא נפוץ , מתפשט שדות , גינות נדיר בתי-גידול לחים לא נפוץ גינות נדיר ^ דות , גינות , בתי-גידול לחים נפוץ , מתפשט גינות , שדות לא נפוץ , מתפשט מעזבות , שדות לא נפוץ מעזבות , צדי דרכים , בתי-גידול לחים לא נפוץ , מתפשט גינות , צדי דרכים , חולות נפוץ חולות לא נפוץ שדות , בתי-גידול לחים מתפשט שדות , גינות לא נפוץ , מתפשט שדות , גינות גינות נפוץ , מתפשט שדות , גינות מתפשט שדות , גינות לא נפוץ , מתפשט שדות גינות לא נפוץ , מתפשט צדי דרכים נפוץ , מתפשט גינות נפוץ , מתפשט גינות נפוץ , מתפשט צדי דרכים , מעזבות , קירות לא נפוץ , מתפשט צידי דרכים , שדות , מעזבות נפוץ שדות , גינות , מעזבות , צדי דרכים לא נפוץ שדות , גינות , מעזבות , צדי דרכים נפוץ שדות , מעזבות נפוץ שדות , גינות , צדי דרכים מקרי ? נפוץ שדות , גינות , צדי דרכים , מעזבות נפוץ , מתפשט שדות , צדי דרכים , מעז...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור