חתך רוחב בשיטה סלילנית (צילום מיקרוסקופי) נ.ליפשיץ