צומח ארץ־ישראל בעבר הקרוב

צומח ארץ ישראל בעבר הקרוב ארץ ישראל היא נקודת מפגש של ארבעה אזורי צומח עולמיים : האזור הים תיכוני , האזור האיךנו טוךני , האזור הסהרו ערבי והאזור הסוךני . כל אחד מהם העניק לצומח הארץ מהצמחים האופייניים לו , אך גם צמחי קשר , כלומר - צמחים דו אזוריים ורב אזוריים . סיבה נוספת למגוון המינים הגדול שבארץ יש לראות בתולדותיה הממושכות של הצמחייה ובשינויים האקלימיים שחלו במהלך התפתחותה . האקלים הוא גורם בלתי קבוע . התנאים האקלימיים על פני כדור הארץ נתונים לתנודות חד שנתיות ורב שנתיות מרחיקות לכת . התנודות מתבטאות , למשל , בשינויים בטמפרטורות הים , בשינוי היקפם של שטחים המכוסים כקרחונים ובחילופין של תקופות גשומות בתקופות של בצורת . לעתים ניתן להבחין בשינויים כאלה במחזורים בני שנים בודדות , ולעתים יוצרים השינויים מחזוריות ארוכת טווח . כאשר מדובר בהשפעות אקלימיות על צומח הארץ , יש אפוא להבחין בין שינויים קצרי טווח ובין שינויים ארוכי טווח . כן יש להבחין בין שינויים מקומיים עדינים יחסית - מיקרואקלימיים , ובין תנודות אזוריות - מקרואקלימיות . מאז המיוקן שבשלישון היתה ארץ ישראל זירה סואנת לשינויים רבים ו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור