צמרו־ים מאובן, הרי יהודה מכון ויצמן למדעים מחלקת הצילומים