עלה מאובן, מכתש רמון מכון ויצמן למדעים מחלקת הצילומים