גבעול מאובן עול קנה, מכתש רמון מחיקת הצילומים מכון ויצמן למדעים