הקשר שבין האקלים, סלע האב, אופי הקרקע ומשטר המים לבין הצומח הטבעי בעמקים

אבנים ו / או צתיות עם חרסית בצפון הארץ , חרסית וסיין חרסיתי בצפון הארץ , סדימנטים אבנים ו / או צרורות עם סדימנטים חוליים עד סייניים בדרום הארץ ס"נ"ם בדרום האדץ . קרקעות קולובית אלוביות שונות גרומוסולים אלוב"ם וקרקעות אחרות שנוצרו מאלוביום גבוהה או בינונית גבוהה ( תלוי בכמות האבנים ) בדרך כלל גבוהה חדירה עמוקה , בדרך כלל עד למי התהום חדירה עמוקה לעתים אף עד למי התהום יערות ים-תיכונ"ם יערות ים-תיכונ"ם . חומר-האב ומוק 0 הקףקע אק , ^ לח למחצה ולח טיפוסי הקרקע העיקריים ( יותר 500-n מ " מ גשם ) הנמות היחסית של מים זמינים עומק חדירת מי-הגשם תצורות הצומת הטבעי צחיח למחצה טיפוסי הקרקע העיקריים 500 - 350 ) מ " מ גשם ) הכמות היחסית של מים זמינים עומק חדירת מי-הגשם תצורות הצומח הטבעי קרקעות קולוביות-אלוביות שונות קרקעות חומות כהות גרומיות אלוביות , גרומוסולים אלובייס גבוהה או בינונית גבוהה ( תלוי בכמות האבנים ) בדרן כלל גבוהה חדירה עמוקה , לעתים עד למי התהום תדירה עמוקה בדרך כלל ( לרוב עד כ-ו 2 - מי ויותר ) חורש או יער ים-תיכוני בתות ערבתיות או צומח עשבוני דמוי-סוואנה לס קולובי-אלובי לס ס"ני וס"ני...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור