הקשו שבין האקלים, סלע האב, אופי הקרקע ומשטר המים לבין הצומח הטבעי בקרקעות הארץ העמוקות

חומר אב חול מוקם הקרקע חול אקלים לח למחצה ולח טיפוסי הקרקע העיקריים רגוסול חולי וחמרה חולית , ( יותר מ500- מ " מ גשם ) שדות חול וחול נודד הכמות היחסית של מים מועטה , מועטה עד זמינים בינונית עומק חדירת מי-הגשם חדירה עד למי התהום תצורות הצומח הטבעי יער פתוח . צמחי חולות בחולות ובשדות החול . חול או אבנים סחף איאולי סייני חרסית ( במדבר ) עם מעט וס"ני חרסיתי חומר דק ( לעתים עם מעט חול ) אופק a וזולי עד ס 1 » י אופק a סייני חוסית : לעתים אופק b סייני אופק b ס"ני-וזוסיתי אופק a סייני-וזרסיתי אופק c חולי אופק Bb חרסיתי או אופק c חולי עד סייני חמרה סיינית- קרקעות חומות כהות גרומוסולים חרסיתית-חולית קוורציות דקות-גרגר בינונית בינונית-גבוהה גבוהה חדירה עד חדירה עמוקה , לעתים חדירה בינונית עד למי התהום עד למי-תהום עמוקה ( כ-ו2- מי ) יער פתוח צומח עשבוני צומח עשבוני דמוי-סוואנה . דמוי-סוואנה . קרקעות חוסות כהות קרקעות חומות כהות קרקעות חומות כהות קוורציות-סייניות , קוורציות דקות-גרגר גרומיות גרומוסולים חוסמס טיפוסי הקרקע העיקריים רגוסול חולי , קרקע חומה חולית , שדות חול , חול נודד הכמות היחסית של מ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור