הקשר שבין האקלים, סלע האב, אופי הקרקע ומשטר המים לבין הצומח הטבעי באזורים ההרריים של ארץ־ישראל

סלע מצע סלע קרבונטי קשה ( אבן גיר , דולומיט , נארי ) חיס » תי בצפון הארץ , סייגי בדתם הארץ טיפוסי הקרקע העיקריים טרה רוסה , רנדזינות כהות הכמות היחסית של מים מועטה עד בינונית גבוהה ( תלוי זמינים בנפח כיסי הקרקע ) עומק חדירת מי-הגשס חדירה עד למי תהום ( בטרה רוסה ) תצורות הצומח הטבעי חורש ויער ים-תיכוני סלע קרבונטי רך בזלת ( קירטון או חוואר ) ( שטחים סלעיים ) בדרך גלל ס"ני-חרסית' על חוואי חרסיתי באזורים לחים למחצה עד צחיחים-למחצה , ס"נ > באזורים צחיחים רנדזינות בהירות פרוטוגרומוסול בזלתי חסר גיר בינונית עד בינונית גבוהה מועטה עד גבוהה ( תלוי בנפח כיסי הקרקע ) חדירה עמוקה יחסית ( כ-ו עד 2 מ ( ' חדירה עמוקה חורש ויער ים-תיכוני חורש ויער ים-תיכוני מירקם אקלים לח למחצה ולח ( יותר מ500- מ " מ גשם )  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור