קרקעות ארץ־ישראל והקשר שבינן לבין הצומח הטבעי

קרקעות ארץ ישראל והקשר שבינן לבין הצומח הטבעי קרקעותיה של ארץ ישראל הן רבגוניות , עקב ההבדלים הגדולים באקלים , בתבליט ובמסלע . רבגוניות זו משפיעה גם על משטר המים של הקרקע , על כמות מינרלי המזון והרכבם , ועקב כך - גם על כסות הצומח ( זהרי , , 1975 ויזל ועמיתיו , . ( 1978 הקרקע הינה גוף תלת ממדי , המשתנה בעומק ובמרחב . לקרקע מכלול של תכונות שונות - מורפולוגיות , פיסיקליות , כימיות וביולוניות - המגדירות את אופייה . ההשתנות של התכונות בעומק מהווה את חתך הקרקע , ואילו השתנות הקרקע במרחב משתקפת במפת הקרקע . במפת קרקעות מפורטת ( קנ"מ 1 : 5 , 000 עד ( 1 : 10 , 000 מוצגים הגבולות שבין קרקע בעלת חתך מסוים לבין קרקע בעלת חתך אחר . במפות קרקע כלליות יותר ( קנ"מ 1 : 50 , 000 או פחות ) נהוג לציין צירופי קרקעות , החוזרים על עצמם והמצויים על פי רוב בתחומיו של אזור אקלימי אחד ועל גבי מסלע דומה . צירוף קרקעות זה מוגדר כחבורת קרקעות . מפת הקרקעות של ארץ ישראל מתארת אפוא בצורה כללית את התפוצה של חבורות הקרקעות בארץ . הקרקע מורכבת ממרכיב מוצק , ממרכיב נוזלי וממרכיב גזי . חלקה המוצק של הקרקע , המוגדר כמרקם ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור