כיווני ההתפתחות של התצורות העיקריות של צומח שטח בארץ־ישראל