מפת החבלים הפיטוגיאוגרפיים עול ארץ ישראל ציור: י.בךצור על־פי מ.זהרי,מעובד על־ידי ויזל ועמיתיו