מבוא

מבוא צמחים אינם מפוזרים סתם כך על פני הארץ . ישנם צמחים המופיעים במספרים גדולים ובצפיפות רבה , ואילו אחרים מופיעים כבודדים . דגמי תפוצתם של הצמחים , מידת הכיסוי שלהם ושליטתם בנוף הם תולדה של תכונותיהם הגנטיות , דר'י שותיהם האקולוגיות מסביבתם הדוממת ויחסי הגומלין בינם לבין עצמם . מינים מסויימים בולטים בנוף ומכסים שטחים גדולים , ואילו מינים אחרים מסתתרים מעין הרואה . ישנם צמחים הדורשים מרחב מסוים לקיומם , והמרחקים ביניהם קבועים פחות או יותר . אחרים , לעומת זאת , גדלים זה בקרבת זה , או במרחק רב זה מזה . הלשון המדעית מקפידה להבחין בין "צמחייה" לבין "צומח . " לכן , כאשר אנחנו מדברים על הצומח של ארץ ישראל , אין אנו מתיחסים לכלל מיני הצמחים הקיימים בה , כלומר לצמחיית ארץ ישראל . כאשר אנחנו אומרים צומח , כוונתנו היא לכיסוי הצמחי המאפיין את אזורי הארץ השונים , תוך הדגשת המינים המסוימים המכסים שטחים גדולים והשליטים בנוף . הכרך שלפנינו עוסק בצומח של ארץ ישראל . כשם שהמין הבוטני מהווה את יחידת היסוד בהכרת הצמחייה של הארץ , מהווה חברת הצמחים את יחידת היסוד של הצומח . בעיני המדען מהווה חברת הצמחים ק...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור