הקדמה

הקדמה כרך זה , השמיני במניין האנציקלופדיה , עניינו הצומח של ארץ ישראל . אם ההכרה המפורטת של צמחים היא נושא לחובבי טבע או ל '' משוגעים לדבר , " הרי שהצומח של ארץ ישראל הוא נושא שהציבור הרחב נתקל בו יום יום . צומח הוא דבר שלא ניתן להתעלם ממנו.- כל מבט בנוף זה או אחר של הארץ הוא בעיקרו מבט בצומח שלה . כרך הצומח של ארץ ישראל נחלק לשלושה : בחלק הראשון מוגשת סקירה קצרה של צומח הארץ , הקשר של צומח זה לאזורי הצומח הקרובים לו , והתלות של תפוצת הצומח באופי הקרקע . נדונה בו התפתחות הצומח של ארץ ישראל , התרומות הישנות והחדשות לצומח הארץ , והמהלך ההיסטורי של התפתחות מקורות הצומח בארץ . ההיסטוריה של הצומח בארץ ישראל חולקה כאן לשתי תקופות : העבר הרחוק - התקופה הגיאולוגית , והעבר הקרוב - התקופה ההיסטורית . החלק השני של כרך זה עוסק בטיפוסי הצומח בארץ . הוא דן בקבוצות צמחים מיוחדות , כגון צמחי מלחה , צמחי סלעים , צמחי שדות וכן קבוצות אחרות , אשר התאמתן האקולוגית לבית גידולן אינה אקלימית או אזורית , אלא היא מותנית בגורמים אקולוגיים מיוחדים כמו עודף מים , מליחות או עיבוד חלקאי . החלק השלישי והעיקרי של ספר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור