התוכן

התוכן הקדמה 10 מבוא 1 1 התפתחות הצומח בארץ ישראל 12 האופי הבוטני של ארץ ישראל 14 קרקעות ארץ ישראל והקשר שבינן לבין הצומח הטבעי 28 צומח ארץ ישראל בעבר הרחוק 40 צומח ארץ ישראל בעבר הקרוב 43 צמחים נרים 47 טיפוסי הצומח בארץ ישראל 5 2 עצים 54 שיחים ובני שיח 62 צמחים מטפסים 66 צמחים עשבוניים 71 גיאופיטים 74 צמחים טפילים 83 צומח הסלעים 84 מלחות וצמחי מלחה 88 צומח השדות ושפכי הקרקע 97 בתי גידול לחים וצמחי מים 103 צומח הארץ לאזוריה 120 הצוכלח של החרמון 1 22 הצומח של הגולן 127 הצומח של הגליל העליון 134 הצומח של הגליל התחתון 143 הצומח של הכרמל 152 הצומח של רמת מנשה 158  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור